Consell escolar

Presidenta M. Lourdes Navarro Martínez
Cap d’estudis Sílvia Marquet Díaz
Secretària Ester Mariné Solanellas
Representants dels mestres M. Pilar Munné Rovira

Rosa Torrell Benavent

M.Pilar Munté Borrull

Maria Garcia Rodriguez

M.Teresa Domingo Ferraté

Mònica Jansà Benavent

Representants dels pares Alexia Moliné Grima

Anna Robert Rovira

Cristina Ortíz Boria

M.Pîlar Nuñez Tarifa

Marta Fernández Porcel

Xavier Casas Dejoz

Representant de l’ajuntament Judit Albesa Fontgivell
Representant de l’AMPA Mònica Gavaldà Gavaldà
Representant del PAS Amalio Romero de Ávila García

Juliol 2019