Calendari de Preinscripció i matricula – Curs 2020/2021

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableix el calendari següent:

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció13 a 22 de maig i, excepcionalment, de manera presencial del 19 al 22 de maig.
  • Matrícula13 a 17 de juliol

Per més informació consultar el web Estudiar a Catalunya:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Documentació que cal presentar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet.
  • El DNI de l’alumne o alumna, si en tingués.

 

  • Pel que fa a la presentació de la sol·licitud de preinscripció:
  • Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic (encara no està disponible). S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
  • Les famílies que no disposin de mitjans telemàtics podran presentar la documentació personalment (caldrà demanar cita prèvia al centre educatiu). c5000183@xtec.cat