Consell escolar

Constitució del nou Consell Escolar  15 de desembre de 2016

Cap d’estudis:
Sonia Párraga
Representant Ajuntament:
Pilar Varas i Rubio
Representants de Mestres:
Juan José Cárdenas
Mª Deseada Climent
Lídia Segura
Mª Dolores Moreno
Mª Luz Sierra
Representant pares i mares:
Laila Benktib
El Kbira El Mordi
Bouchra Ktari
Eric Marín
Maria Rico
Representant AMPA
Representant PAS
Mari Palacios
Secretària
Ana Mª Leal
Directora
Belén Gual

 

CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS

Comissió econòmica: Belén Gual
Juan José Cárdenas
Ana Mª Leal
Eric Marín
Pilar Varas i Rubio
Comissió de convivència Belén Gual
Laila Benktib
Mª Deseada Climent
Lídia Segura
El Kbira El Mordi
Ana Mª Leal
Comissió permanent Belén Gual
Sonia Párraga
Ana Mª Leal
Mª Dolores Moreno
Maria Rico
Comissió de menjador Belén Gual
Sonia Párraga
Mari Palacios
Maria Rico