Administració de medicaments

Tal i com marca la normativa d’administració de medicaments, sempre que sigui possible s’administraran fora de l’horari escolar. De no poder ser així caldrà presentar a l’escola la recepta i el full d’autorització de medicaments degudament omplert.

Autorització de medicaments