INFORMACIÓ GENERAL POST OBLIGATÒRIA

Aquesta etapa atén alumnes amb edats compreses entre els  16 i els 18 anys, amb possibilitat de demanar una pròrroga d’ un o dos anys en casos excepcionals  i comptant sempre  amb el vist-i-plau d’inspecció.

Aquest curs 19-20 a l’etapa hi ha 11 tutories amb  un total de 70 alumnes.

Els grups tutoria són:

Alumnes: Brian, Achraf, Mariona, Mohamed, Adrià T., Aida, Àlex i Patricia
Tutores: Alba Estrada
Educadors:Sílvia Pascual
Alumnes: Rebeca, Aina, Quico, Tahira, Andrea, àlex J., Mar Nerea i Wenhao
Tutora: Mireia Aguilera
Alumnes: Víctor, Amir, Angie, Gerard, Alexandra, Aaron i Youssef
Tutores:
Maria Llorens i Núria Martínez
Educadors: Mayra Cuyàs
Alumnes: Brian, Kevin, Eric, Jan, Giulliana, Ramón i Marc.
Tutora: Eugènia Mirete
Alumnes: Yundum, Guillem, Aleix, Maria, Victòria i Cristina
Tutora:
Sara Ribas
Educadora: Pilar Pérez
Alumnes: Juan Carlos, Abdoulay, Ivan
Tutor: 
Jordi Ballús
Educadora:
Rosa Batlle
Alumnes: Raúl, Laia, Kawtar, Núria, Lorena, Nástia, Anna
Tutora: Ariana Luis
Educador: Ferran Punzón
Alumnes: Siju, Luis, Bilal, Camila, Carla, Guillem i Joel
Tutora: Núria Tamboleo
Alumnes: Adrià, Pau, Cristofer, Félix, Núria L., Nora, Tristan i Ander
Tutora:
Anna fornos 
Alumnes: Denis, Laura, Mariona, Mireia, Maria
Tutora: Tamara Galera
Educadora: Marta Sánchez
Alumnes:
Tutores:
Educadors:
 

Els Objectius que com etapa ens plantegem són:

 • Desenvolupar i consolidar les habilitats físiques, cognitives, comunicatives i afectivo-socials que contribueixen a potenciar l’autonomia personal.
 • Fomentar la participació en els contextos de la vida adulta: domèstica, laboral, ús dels serveis públics, comerç, oci i temps lliure entre altres.
 • Consolidar aprenentatges adquirits en l’ensenyament bàsic obligatori, especialment en el referent a les habilitats comunicatives i numèriques, el raonament i la resolució de problemes de la vida quotidiana.
 •  Potenciar hàbits relacionats amb la salut i la seguretat personal, l’equilibri afectiu i la relació amb els demés en diferents entorns socials i laborals

Per acoseguir aquests objectius tenim estructurat el treball en diferents Àmbits :

 •      Desenvolupament personal: Identificar i treballar les habilitats de cada alumne amb el fi d’aconseguir la seva màxima autonomia personal i social.
 •      Formació laboral: Potenciar aquelles habilitats i actituds laborals necessàries per desenvolupar el seu futur laboral ( taller ocupacional, centre especial de treball y/o inserció a l’empresa ordinària)
 •      Formació bàsica: reforçar i potenciar aquells aprenentatges bàsics treballats durant l’etapa obligatòria, donant un sentit pràctic i funcional aplicable a la seva vida quotidiana.

A més a més, hi ha tot un seguit d’ activitats orientades a complementar la formació en cadascún d’aquests àmbits:

 •       Competicions esportives amb la fundació Maresme, Fundació Cruyff i l’Acell
 •       Venda de productes artesanals en dates senyalades: Nadal, Sant Jordi,……
 •       Sortides lúdiques ( viatge de final de curs) i sortides formatives a empreses ordinàries, centres especials de treball, visites a habitatges per discapacitats, ……
 •      Serveis a l’escola: dins aquest títol podem agrupar totes aquelles activitats que, d’una o altra forma, contribueixen i milloren el servei que des de l’escola es dona a tota la comunitat educativa. Dins aquests serveis destaquem:

–  Aquells que van dirigits a facilitar el funcionament general de l’escola: repartir circulars, material d’higiene, cafès, mantenir el servei de càtering,……

– Bricolatge: Manteniment i millora de les instal·lacions.

– Auxiliars: alguns/es alumnes d’aquesta etapa acompanyen  alumnes d’altres etapes a l’autobús, i ajuden als tutors d’infantil en diferents moments del dia (menjador, berenars)