INFORMACIÓ GENERAL INFANTIL

L’etapa d’infantil acull alumnes amb edats compreses entre 3 i  7 anys.

Aquest curs 19-20  l’etapa està formada per 2  tutories amb un total de 12 alumnes.

Els grups tutories  són:

Alumnes (d’esquerra a dreta): Ziad, Adam, Noa , Ismael i Nua
Tutora: Inés Rodríguez
Educadora: Montse Godayol
Alumnes (d’esquerra a dreta): Farah, León, Omar, Izan, Pol B., Pol P. i Moatassem
Tutora: Sam Oribes
Educadora: Sònia Bernal

Les àrees que es treballen són la descoberta d’un mateix (hàbits i rutines) i del seu entorn (els animals i les festes i tradicions); comunicació i llenguatge (inclòs el llenguatge visual i plàstic i la música) i el joc.

Les activitats que complementen aquestes àrees són; la psicomotricitat,  la logopèdia, la fisioteràpia i la sala multsensorial.

Però també són importants les excursions que es porten a terme durant tot el curs ja que esta relacionades amb els temes que es treballen .