EQUIP DOCENT DE POST OBLIGATÒRIA

Aquest és l’equip docent de l’etapa de Postobligatòria per aquest curs 2019- 20:

Coordinador de l’etapa: Jordi Ballús

Equip docent de l’etapa:

Primera fila (asseguts) i d’esquerra a dreta: Sara Ribas, Alba Estrada, Sílvia Pascual, Ariana Luis, Pilar Pérez, Mayra Cuyás, Núira Tamboleo, Núria Martínez, Pilar Navarro i Eugènia Mirete.

Segona fila i d’esquerra a dreta: Jordi Ballús, Mireia Aguilera, Anna Fornos, Maria Llorens, Ferran Punzón , Rosa Batlle, tere Oliva, Tamara Galera, Miqul Sola i Marta Sánchez.