Organització interna curs 2019-2020

Equip directiu

Director: Eduard Cuesta Matarredona

Secretari: Xoán Carlos Díaz Rodríguez

Equip docent

Àmbit social

Xoán Carlos Díaz Rodríguez

Àmbit científic i tecnològic

Eduard Cuesta Matarredona

Àmbit de comunicació

Marta Gomà

Sara

Primària

Maria Viaña

 

Personal d’Administració i Serveis (PAS)

Administrativa: Rosa Abadín Hernández

Conserge: Toni Parcerisas Figueras

 

TUTORIES I COORDINACIONS CURS 2019-2020

TUTORIES

GES I:  Maria Viaña

GES II: Marta Gomà

PAU25: Xoán Carlos Díaz

ANGLES 2: Marta Gomà

ANGLÈS 3:  Sara

COMPETIC 1: Xoán Carlos Díaz

COMPETIC 2: Maria Viaña

 

COORDINACIONS

Coordinació ensenyaments bàsics: Marta Gomà

Coordinació societat de la informació: Maria Viaña

Coordinació proves d’accés: Sara

Coordinació riscos laborals: Eduard Cuesta

 

CONSELL ESCOLAR 2019-2020

Director: Eduard Cuesta Matarredona

Secretari: Xoán Carlos Díaz Rodríguez

Representant de l’Ajuntament: Juan Jurado

Representant del professorat: Marta Gomà Martí

Representant del PAS: Rosa Abadín Hernández

Representants de l’alumnat: Asunción Plaza Beltrán