Treball sistemàtic

El treball sistemàtic s’introdueix en les àrees instrumentals a partir de propostes significatives i permet desenvolupar les habilitats comunicatives i el raonament matemàtic.

treball_sistemàtic