Acció tutorial

Entenem l’acció tutorial i l’educació emocional com a mitjà per aconseguir que cada nen i nena aprengui a ser, tingui una imatge positiva de si mateix que li permeti desenvolupar autoestima i confiança en si mateix; que li permeti assolir les habilitats necessàries per a integrar-se al grup al que pertany, superar problemes amb els altres i en definitiva, esdevenir en un futur un ciutadà integrat al món.

Les tutores realitzen sessions de tutoria individual, i col·lectives (setmanals), en les que es teixeix una xarxa afectiva de seguretat, un clima en el que es pacta i es consensua, s’orienta i es desenvolupen també, estratègies d’aprenentatge, d’estudi o d’organització personal.