La condensació

 

Experiment fet amb una garrafa per veure la condensació de l’aigua