Informació del centre

QUI SOM?

Som una escola d’educació infantil i educació primària (3 a 12 anys). Aquesta escola la formem un equip de mestres, famílies, AMPA, personal no docent i especialment tots els nens i nenes.

EL NOSTRE IDEARI:

VALORS:

– Som una escola catalana

– Fomentem els valors de solidaritat, tolerància, integració i respecte vers les persones

– Vetllem pel respecte i coneixement del medi natural, cultural i social que ens envolta

– Impulsem la projecció del Centre cap al poble i les seves entitats, i les institucions

– Afavorim la formació del professorat i la participació en la innovació educativa.

LA MISSIÓ:

Som una escola catalana i plural on fomentem la tolerància, la integració, la solidaritat i el respecte vers les persones i el coneixement del medi natural, cultural i social que ens envolta.

Volem proporcionar als nostres alumnes una educació adequada i unes competències que els permetin inserir-se en la societat i desenvolupar-se com a persones.

Fomentem la formació i la participació del professorat en innovació educativa com a eina per aconseguir una millora professional i personal.

LA VISIÓ:

Volem ser una escola que ofereixi als nostres alumnes una millor formació i integració en l’entorn, millorant la seva competència lingüística i social.

Volem que els nostres alumnes arribin a ser competents en l’ús de les eines TAC.

Vetllarem per la implicació i participació de les famílies en l’educació dels seus fills.

Treballarem estratègies que ens permetin mantenir i augmentar la cohesió i la implicació de totes les persones, docents i no docents, que desenvolupen la seva tasca en el centre.