L’escola

Ens proposem que l’escola sigui un espai de comunicació personal i de creació cultural que vagi molt més enllà de la simple instrucció, un espai on sigui possible iniciar-se en la conquesta de la llibertat i en l’aprenentatge de la solidaritat i el respecte. Atents als signes del temps volem col·laborar en la formació de persones responsables, capaces de pensar per si mateixes, innovadores i competents en sabers bàsics i en habilitats, capaces de comprendre el món i d’actuar-hi per tal de millorar-lo.