Aportació de les famílies

Segons es va aprovar al Consell Escolar (curs 17/18), les famílies realitzaran una aportació de 20€ anual en concepte de material curricular i fungible socialitzat.

Butlletí Família i Escola

El butlletí Família i Escola és un canal informatiu que el Departament d’Ensenyament edita bimestralment per fer arribar a les AMPA informació sobre nous continguts del web Família i Escola i altres actuacions que poden ser d’interès per a les famílies.
Accés al formulari d’alta per rebre’l… Llegeix més»