Formigues cooperatives

Formigues Cooperatives

http://formiguescooperatives.cat/

El projecte de formigues cooperatives és un projecte cooperatiu que té com a objectiu posar en contacte escoles de Catalunya mitjançant reptes cooperatius. El projecte es desenvolupa principalment en català i es fa des de l’àrea d’educació física, però requereix la participació d’altres àrees com a l’àrea TIC, a tutoria i a llengua.

Cal esmentar que la ZER participa en el projecte des del curs 2015-16 i que l’activitat està enfocada a partir de cicle mitjà.