ZER

QUI SOM?

Actualment la ZER Horta de Lleida està formada per quatre escoles:

  • Escola Antoni Bergós (Ptda de Butsènit)
  • Escola Arrels de Els Alamús,
  • Escola Creu del Batlle (Ptda de Gensana)
  • Escola El Segrià (Ptda de Llívia).

Tal com es recull en el Projecte Educatiu de ZER (PEZ), les nostres escoles pretenen proporcionar una educació de qualitat, fomentant un entorn pedagògic innovador i cooperatiu, basant-se en el treball autònom i en equip, les relacions interpersonals, la cultura de la diversitat, la pau i l’esforç, etc.

Volem ser unes escoles que:

  • Garanteixin a tot l’alumnat l’adquisició d’unes competències bàsiques, respectant ritmes i capacitats intel·lectuals.
  • Preparin persones per a contribuir a la millora de la societat a partir del foment d’actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en l’exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a l’entorn.
  • Assentar les bases per a formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i compromesos amb el món en el que vivim.

Cada ZER té un projecte educatiu per a tots els centres que la integren i les mateixes normes d’organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.

Les característiques de les escoles rurals, els interessos comuns i les mancances que aquestes escoles excessivament petites podien tenir (manca d’especialistes, manca de relació amb grups d’iguals, poca disponibilitat per dur a terme projectes…) van incentivar la unió entre les diverses escoles de l’Horta l’any 1994. Després d’un seguit de reunions es van concretar entre els membres del claustre uns trets d’identitat comuns que els definien: Democràtica, Coeducativa, Activa, Catalana, Pluralista, Oberta, Aconfessional, No Competitiva, Constructiva i Integral, i que avui en dia encara són vigents.

Des de les escoles de la ZER desitgem comptar amb el suport i la complicitat de les famílies i l’entorn per tal de progressar en l’educació integral del nostre alumnat.