PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO PARA EL AVANCE Y APOYO EN LA EDUCACIÓN

El nostre centre educatiu, mitjançant la seva participació en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat, forma part del “Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación”,  promogut pel “Ministerio de Educación y Formación Profesional” que compta amb el cofinançament del “Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020” (POEFE).

 Aquest programa té per objecte disminuir l’abandonament prematur i millorar els resultats educatius de l’alumnat mitjançant mesures de suport personalitzades.

En el marc d’aquest programa, l’Institut Baetulo ofereix els tallers:

ESTUDI ASSISTIT 1, per a alumnat de 1r d’ESO els dilluns de 16 a 18 hores.

ESTUDI ASSISTIT 2, per a alumnat de 2n d’ESO els dimecres de 16 a 18 hores.