PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

Llistat barem provisional preinscripció 29 maig 2020

 

TELÈFON D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES  I PER DEMANAR CITA PRÈVIA PER LA PREINSCRIPCIÓ del 13 al 22 de maig (de dilluns a divendres), de 9 a 10   i de 19 a 20 h.     626944578
Correu oficial Institut del Ter a8072176@xtec.cat        Codi de centre 08072176

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments d’educació secundària obligatòria.

CALENDARI COMPLET DE LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA Curs 2020-2021

Presentació de sol·licituds de preinscripció  amb format informàtic Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds de preinscripció  amb cita prèvia Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació Fins el 25 de maig

OFERTA INICIAL DE PLACES A L’ESO A L’INSTITUT DEL TER

Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21 http://mapaescolar.gencat.cat/

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19 i situació de confinament actual des del Departament d’Educació s’ha decidit  reduir al màxim els tràmits presencials , substituint-los per actuacions telemàtiques. Així la preinscripció aquest curs es farà prioritàriament de forma telemàtica.

En aquest enllaç podreu portar a terme la preinscripció del vostre fill/a de manera telemàtica :
  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Un cop realitzada la preinscripció de forma telemàtica ens haureu de fer arribar  al centre el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. El correu oficial de l’Institut del Ter és   a8072176@xtec.cat

Documentació a presentar preinscripció 2020-2021
En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considerarà  formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà  aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Un cop rebut el resguard i la documentació es revisarà i si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre podrà  requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, podreu presentar les  sol·licituds i la documentació en format paper demanant  una cita prèvia per a l’accés al centre entre els dies 19 i 22 de maig. Aquesta assignació es gestionarà per telèfon.
Per demanar hora de cita prèvia podeu trucar al telèfon 626944578 de 9 a 10 del matí i de 7 a 8 de la tarda. 

La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

Document preinscripció curs 2020-2021

 

En els  properes dies aquí mateix us informarem  de les instruccions per a la utilització de la nova eina telemàtica de gestió de les cites prèvies i de l’horari d’atenció al públic al centre.

Si heu de venir al centre durant els dies de preinscripció recordeu que:

  • No es pot venir sense cita prèvia
  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
  • Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud (document preinscripció)emplenada des de casa.
  • Us recomanem que porteu un  bolígraf vostre.
  • Us recomanem que porteu des de casa mascareta i guants.
  • No heu de venir  al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

I pel què fa  la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera, tota la informació l’anirem penjant en aquesta mateixa web.La matrícula està prevista realitzar-la entre el 13 i 17 de juliol.