MATRÍCULA  CURS 2020-2021

MATRÍCULA  CURS 2020-2021

Telèfon atenció: 938512312

HORARI d’ atenció: De 9 a 14 h. Fins el 29 de juliol.

MATRÍCULA DE L’ALUMNAT QUE CONTINUA AL CENTRE :

Aquesta matrícula es va realitzar del 25 de juny a l’1 de juliol 2020. Quan les famílies van venir a buscar les notes els vam facilitat la informació i documentació a emplenar i signar necessària per al nou curs 2020-2021. Us agrairem que ens porteu aquesta documentació al centre durant el mes de juliol

 

MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES:

Aquesta matrícula es farà del 13 al 17 de juliol 2020. Instruccions per a formalitzar la nova matrícula:

Instruccions matricula 1r eso 2021El Ter

Instruccions matricula 2n eso 2021

Instruccions matricula 3r eso 2021

Instruccions matricula 4t eso 2021

La documentació que haureu d’emplenar i signar ja  la podeu venir a recollir al centre .

PUBLICACIÓ D’ASSIGNACIONS I LLISTES D’ESPERA

Alumnes assignats a Institut del Ter amb indicació de la primera petició 7 juliol 2020

Alumnes preinscrits a Institut del Ter 7 juliol 2020

RECLAMACIONS:

04-1 Sol-licitud reclam assign d’ofici 20-21 CGA 04-1 Sol-licitud reclam assign d’ofici 20-21 CGA

05-1 Sol-licitud reclam sense assign 20-21 CGA