TALLER DE CERÀMICA A 1R ESO

L’aparició de l’excedent agrícola deixa temps lliure a molts homes i dones que s’especialitzaran en diferents tasques o oficis. Aquest fet unit a la necessitat de recipients d’emmagatzematge per guardar els aliments sobrants (excedent) o com a estris domèstics, portarà al naixement de la ceràmica. La primera ceràmica que va aparèixer es coneix amb el nom de ceràmica cardial, degut a la forma de cor (cardium) que tenien les petxines amb les que es realitzaven les incisions que la decoraven. El passat 5 de novembre, l’alumnat de 1er d’ESO va posar-se a la pell dels ceramistes neolítics i va realitzar els seus propis vasos.