Batxillerat

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA PER MATÈRIES

TIPUS DE MATÈRIES MATÈRIES HORES SETMANALS

1r             2n

 

 

 

 

COMUNES

LL. CATALANA 2 2
LL. CASTELLANA 2 2
LL. ESTRANGERA (ANGLÈS/FRANCÈS) 3 3
FILOSOFIA 2
CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI 2
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 3
HISTÒRIA 3
EDUCACIÓ FÍSICA 2
TUTORIA 1 1
 

MODALITAT

COMUNA D’OPCIÓ 4 4
MODALITAT 4 4
MODALITAT 4 4
MODALITAT 4 4
TREBALL DE RECERCA (2n trim 1r / 1r trim 2n)

ITINERARIS

Modalitat de ciències i tecnologia

ITINERARI A1 (Científic)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Matemàtiques 4 h. Matemàtiques 4 h.
Física 4 h. Física 4 h.
Química 4 h. Química 4 h.
Biologia 4 h. Biologia 4 h.
ITINERARI A2 (Ciències de la Salut)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Matemàtiques 4 h. Matemàtiques 4 h.
Ciències de la Terra 4 h. Ciències de la Terra 4 h.
Química 4 h. Química 4 h.
Biologia 4 h. Biologia 4 h.
ITINERARI A3 (Tecnològic 1)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Matemàtiques 4 h. Matemàtiques 4 h.
Física 4 h. Física 4 h.
Dibuix tècnic 4 h. Dibuix tècnic 4 h.
Tecnologia industrial 4 h. Tecnologia industrial 4 h.
ITINERARI A4 (Tecnològic 2)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Matemàtiques 4 h. Matemàtiques 4 h.
Física 4 h. Física 4 h.
Química 4 h. Química 4 h.
Tecnologia Industrial 4 h. Tecnologia Industrial 4 h.

Modalitat d’humanitats i ciències socials

ITINERARI B1 (Economia i Empresa)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Matemàtiques ciències socials 4 h. Matemàtiques ciències socials 4 h.
Economia de l’empresa 4 h. Economia de l’empresa 4 h.
Història Món Contemporani 4 h. Història de l’Art 4 h.
Economia 4 h. Geografia 4 h.
ITINERARI B2 (Ciències Socials 1)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Matemàtiques ciències socials 4 h. Matemàtiques ciències socials 4 h.
Economia de l’empresa 4 h. Economia de l’empresa 4 h.
Història Món Contemporani 4 h. Història de l’Art 4 h.
Psicologia i Sociologia 4 h. Geografia 4 h.
ITINERARI B3 (Ciències Socials 2)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Matemàtiques ciències socials 4 h. Matemàtiques ciències socials 4 h.
Llatí 4 h. Llatí 4 h.
Història Món Contemporani 4 h. Història de l’Art 4 h.
Literatura Castellana 4 h. Geografia /

Literatura Catalana

4 h.
ITINERARI B4 (Humanístic)
MATÈRIES DE PRIMER MATÈRIES DE SEGON
Grec 4 h. Grec 4 h.
Llatí 4 h. Llatí 4 h.
Història Món Contemporani 4 h. Història de l’Art 4 h.
Literatura Castellana 4 h. Literatura Catalana 4 h.

Sol·licituds de canvi de modalitat i/o matèries