En aquest 3er curs aprofundirem sobre els següents aspectes:

  • Forces i estructures
  • Màquines i mecanismes
  • Màquines tèrmiques i combustibles
  • Internet i comunicacions
  • Programació
  • Fulla de càlcul