ORIENTACIONS SOBRE VENTILACIÓ ALS CENTRE EDUCATIUS

Orientacions sobre ventilació dels centres educatius en el marc de la COVID-19, en especial quan la temperatura exterior baixa

 

A les famílies del centre

Us seguim informant de forma transparent, clara i contínua.

Una de les mesures que ens recorden i impulsen les autoritats sanitàries es refereix a la importància de la ventilació dels espais de convivència de les persones. Un fet que serveix per a totes les èpoques de l’any, faci calor o fred, i també per a tots els llocs on estem.

Degut a l’època l’actual  del calendari, la temperatura anirà baixant. La sensació de fred a l’exterior i en els interiors provocarà adoptar les mesures habituals a les que estem acostumats: posar-se roba d’abric i  encendre la calefacció.

Però, segons les autoritats, els nostres costums s’han d’adaptar també a les mesures sanitàries preventives relacionades amb la pandèmia COVID-19. Una d’elles i fonamental és la ventilació. En els centres educatius, tot i tenir les classes amb menys alumnes (tal com vam planificar a l’inici de curs per complir les normes), hem de prioritzar una bona renovació de l’aire, també quan fa fred. En les classes és normal tenir algunes finestres obertes, o sempre o en algunes franges de temps de cada classe.

El Departament d’Educació va publicar ahir un document amb orientacions sobre la ventilació en els centres. Ho podeu consultar en aquest enllaç: VENTILACIÓ. Insisteix en la importància de la ventilació en les classes també quan fa fred i en combatre les temperatures amb més roba d’abric.

Atenent aquestes recomanacions de la Generalitat, la calefacció de l’institut s’encendrà a l’inici de cada dia durant una estona, quan faci fred,  fins arribar a la temperatura idònia. Després s’intentarà compatibilitzar la calefacció amb la importància de la ventilació  i la racionalització del calor quan les finestres i les portes hagin d’estar obertes durant algunes franges de temps de cada hora de classe.

El professorat i l’alumnat, tots plegats hem de prioritzar la ventilació en els espais de l’institut. Una mesura que també recomanem en els nostres espais vitals fora del centre. Tenir finestres obertes quan toca és seguretat.

Aconsellem a tothom  adaptar-se a aquestes circumstàncies. Hi haurà qui cregui que aquesta mesura pot augmentar refredats o grips. En tot cas, les instruccions prioritzen la ventilació en el marc de la COVID-19 i aconsellen combatre una temperatura menor a l’habitual amb la roba que cada persona necessiti per arribar al seu benestar habitual.

Respecte als temps de pati, l’alumnat ja sap que ha de sortir de les aules,  llevat quan plogui, faci molt vent o nevi. Sempre s’ha fet així. Ara encara és més important la ventilació i estar en espais exteriors durant el temps que toca, respectant les mesures sanitàries sobre grups estables, mascaretes, etc.

 

Tots plegats hem de contribuir a prevenir i cuidar la salut personal i la dels altres. Fins ara el nostre institut ha tingut molts pocs casos amb PCR positives. Els grups que han estat confinats  a casa (en quarantena) també han estat molt pocs respecte a d’altres centres. Hem de seguir vigilant i complir la normativa, dins i fora del centre.

Ara ens tocarà abrigar-nos més i tenir en compte la renovació de l’aire dels espais comuns mitjançant una correcta ventilació.

 

Documentació complementària amb més informacions sobre aquest tema (enllaços en blau):

  1. El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organisme del Ministerio de Ciencia i Innovació del Govern de l’Estat va publicar un informe específic sobre ventilació a les aules el passat 21 d’octubre. En el següent enllaç teniu la notícia i, dins, un enllaç on podeu consultar l’informe original: INFORME CSIC.
  2. Declaracions del director general de Centres Educatius, Josep González-Combray sobre ventilació de les aules el passat 1 de novembre a EL PERIÓDICO.
  3. Sobre ventilació a les aules i previsions, el passat 19 d’octubre en EL DIARIO.ES

 

Moltes gràcies per les vostres atencions.

 

Cordialment

 

Evaristo González Prieto

Director