Nova Oferta Formativa – Itinerari Formatiu Específic (IFE)

 

Recordeu que al nostre centre oferim l’IFE d’Auxiliar en vendes i atenció al públic. Disposem d’entre 10-12 places!

Els IFE (itineraris formatius específics) són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.

Aquests estudis desenvolupen competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i de participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

Els terminis són els següents:

Calendari de preinscripció i matrícula

– Publicació de l’oferta: 22 de maig de 2017.

– Període de presentació de sol·licituds: de l’1 al 9 de juny de 2017, ambdós inclosos.

– Sorteig a efectes de desempat: 12 de juny de 2017 en el mateix centre.

– Publicació de les llistes baremades: 14 de juny de 2017.

– Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds: del 15 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.

– Publicació de l’assignació definitiva d’alumnes admesos: 27 de juny de 2017.

– Període de matrícula: del 3 al 10 de juliol, ambdós inclosos.