Auxiliar Estudios Eléctricos / Técnico de Estudios – MT y BT

OFERTAS DE TRABAJO – IPLAN GESTION INTEGRAL
PUESTO Auxiliar Estudios Eléctricos / Técnico de Estudios – MT y BT
Nº de VACANTES 4

DEPARTAMENTO INGENIERIA
UBICACIÓN BARCELONA – Calle Pujades

FUNCIONES -Realización visitas de campo a instalaciones MT y BT
-Trabajos de Oficina técnica – área de Estudios Eléctricos.

FORMACIÓN REQUERIDA -FPGM ó GS Electricidad o similar.
FORMACIÓN ESPECIFICA -Autocad, Office.
-Formación en instalaciones eléctricas.

EXPERIENCIA -No, necesaria. Valorable experiencia o prácticas realizando trabajos de campo, mantenimiento eléctrico.

HABILIDADES -Carnet de conducir.

ACTITUDES / APTITUDES – Responsable y organizado.
– Con ganas de aprender.
– Con capacidad de trabajar en equipo.

SE OFRECE – Alta y contrato régimen general.
– Formación por parte de la empresa.
– Jornada completa 40 horas/ semanales
Lunes a jueves (8:00 – 18:00) Viernes (8:00-15:00)
– Salario según convenio.
– Incorporación Inmediata.

Datos contacto: Nuria Díez – Dto. Selección seleccion@iplangestion.com 93 309 13 37

Col·laboració amb centre Instituto FOC de Granada

L’Institut Rambla Prim col·labora amb el centre Instituto FOC de Granada per la realització de proves d’aquest al nostre centre.
 
 
”Título Oficial de FP en informática 100% Online, más Certificaciones Profesionales Oficiales de los principales fabricantes (Microsoft, Cisco, Oracle, LPIC)”

Oficial de Mantenimiento

Descripción
Se necesita Oficial de Mantenimiento para empresa industrial ubicada en Sant Adrià de Besòs.
Con conocimientos y/o experiencia en mantenimiento eléctrico-mecánico industrial.
Formación mínima CFGM y dos años de experiencia en puesto similar.
Realizará mantenimiento preventivo y correctivo de la planta, dependiendo del encargado de mantenimiento.

Requisitos
· Estudios mínimos
Formación Profesional Grado Medio – Mantenimiento y Servicios a la Producción

· Experiencia mínima
Al menos 2 años

· Requisitos mínimos
Conocimientos y experiencia en mantenimiento eléctrico-mecánico industrial.
Formación mínima CFGM y dos años de experiencia en puesto similar.
Incorporación inmediata

· Duración del contrato
Suplencia

· Horario
Turnos rotativos mañana, tarde y noche (lun-dom)

· Salario
Salario: 18.000€ – 21.000€ Bruto/año

Contacto

César Endrino Lorenzo
Cap de Personal
Ecoparc del Mediterrani
cendrino@ecoparc3.net
Av. Eduard Maristany s/n
Sant Adrià de Besós
08930 – Barcelona
T.: 93 462 62 16
Fax: 93 381 52 14

TÈCNIC MUNTATGE ELÈCTRIC

TÈCNIC MUNTATGE ELÈCTRIC

El Grup Asproseat cerca un tècnic de muntatge elèctric per a un projecte industrial de refrigeració que tindrà inicis de maig.

FUNCIONS:

-Interpretar esquemes d’instal·lacions elèctriques.
-Manejar eines elèctriques manuals para mecanitzats simples en quadres elèctrics.
-Interpretar plànols de detall constructiu i de muntatge, dur a terme el replanteig i ubicació dels elements, propis de quadre i perifèrics.
-Muntar tubs, canaletes per a ancoratge i fixar el cablejat d’elements perifèrics equip.
-Connexió d’alimentacions i elements de perifèrics. Circuits de potència, de comandament i regulació. Col·locació de terminals, marcatge i etiquetatge de tots els cables. Identificació per colors.
-Utilitzar instruments per al mesurament de magnituds elèctriques i electròniques (tensió, intensitat, potència, aïllament, resistència, etc).
-Controlar la potència, arrencada i consums en motors de corrent altern.
-Especificar i sol·licitar l’aprovisionament de materials.
-Realitzar proves i assajos sota la supervisió del responsable de qualitat i avaluació d’equips abans de la seva acceptació.
-Analitzar requisits d’instal·lació a casa del client, càlcul de components i materials per a execució de la mateixa.
-Conèixer, complir i fa complir les normes, instruccions i procediments generals sobre seguretat en vigor.
-Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva disposats a aquest efecte.

Requisits mínims

– CFGM Electricitat i Electrònica.
– Experiència mínima entre 1 – 2 anys en muntatge de quadres elèctrics, control i regulació de processos industrials.
– Possibilitat d’incorporar-se a inicis de maig.
-Coneixement del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
-Nivell alt de català i castellà.

S’OFEREIX:

-Formar part d’un projecte innovador i tecnològic.
-Contracte d’obra i servei
-Jornada complerta de 9 a 18:00 (1h per dinar)
-Salari: 19777€ bruts/any.

La incorporació està planificada per inicis de maig.

Contacte:

Joan Blasco
Tècnic Àrea Persones
C/Dolors Aleu, 27-33, 08908 L’Hospitalet
Tel. 932 236 391 · Fax 932 234 226
www.asproseat.org

TÉCNICO/A DE SERVICIO JUNIOR BARCELONA

Departamento de Recursos Humanos de Veolia Water Systems Ibérica.
La persona que se incorpore como Técnico/ de Servicio Junior, inicialmente acompañará a los Técnicos de
Servicio (soluciones Industriales y/o Farma) responsables del mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de instalaciones de tratamiento de aguas como materia prima, así como seguimiento analítico,
interpretación de parámetros de proceso y elaboración de informes y ofertas, asistencias técnicas, puestas
en marcha, etc.
Se requiere disponibilidad total para viajar a nivel nacional.

Requisitos mínimos:
 Ciclo formativo de grado superior (electricidad y electrónica // mantenimiento industrial).
 Disponibilidad de incorporación inmediata.
 Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional.
 Disponibilidad para realizar servicios de guardia telefónica y presencial 24 horas.
 Posibilidad de realizar un contrato en prácticas.
 Se valorará buen nivel de inglés y conocimientos en Tratamiento de Aguas.

Horario:
Jornada completa.

Contacto:
Si estás interesad@, por favor remite tu CV a Natalia Gutiérrez de RRHH (natalia.gutierrez@veolia.com).

Auxiliar administrativa

Buscamos auxiliar administrativa para realizar las funciones de recepción, atención telefónica y ofimática (Excel, Word…)
El contrato sería de prácticas renovables hasta 2 años. Habiendo finalizado estudios administrativos (grado medio o superior) en los últimos 5 años.

Horario: de 8:00 a 13:30h.

La incorporación seria inmediata.

Nuestras oficinas se encuentran en la C/Arizala 68 de Barcelona (junto al camp nou)

Contacto:

Alba Ruano
C/ Arizala, 68-70. 08028 Barcelona
Telf: 93 4401 898 · Fax: 93 4405 354
tecnifred@tecnifred.com · administración@tecnifred.com

www.tecnifred.com

Participem al projecte E3

És un projecte en el qual es fa un estudi energètic del centre i realitza un tarpunòmetre (aparell que mesura la temperatura, humitat, potència elèctrica que es consumeix en aquell moment,…) a més de fer consciència de l’estalvi energètic i dels nostres recursos.… Llegeix més»