Projectes

Torna a l’Inici

 

 erasmus

Aula Oberta

Es tracta d’un projecte per als estudiants i professors de Joutsa (Finlàndia), Montmeló (Espanya), Cambre (Espanya), Civitavecchia (Itàlia) i Bitterfeld (Alemanya).


L’objectiu del projecte és donar eines i mètodes als joves per gestionar la seva carrera personal i professional.

Students from INS Montmeló are going to share their lives with German students for a few days.


Aquest projecte ofereix a alumnes amb rendiment escolar no satisfactori l’oportunitat d’una adaptació curricular fusionada amb activitats d’aprenentatge experimentals. L’objectiu principal és aconseguir la seva inserció en el sistema educatiu i orientar-los cap al món laboral i professional. 

 

És un programa de convivència institucional que implica tota la comunitat educativa, s’orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica).