Llibres de text IDDINK

DATA OPERATIVA
05/07/2019
Retorn d’ecoBooks dels alumnes, Hora: 9:30h a 14h + 15h a 16.30h, Lloc: Aula 3

05/07/2019
Ajuda a les comandes, Hora: 9:30h a 14h + 15h a 16.30h, Lloc: Aula 2