Proves Cangur 2017

El dia 16 de març es van realitzar les proves Cangur 2017, concurs de matemàtiques en l’àmbit de Catalunya.

En aquesta darrera convocatòria cal felicitar als 6 alumnes del nostre centre per haver quedat classificats en la millor posició de cada nivell.

A 1r d’ESO: Aina Rodríguez Navarro
A 2n ESO: Ingrid Mora Ramos
A 3r ESO: Christian Roca Rodrigáñez
A 4t ESO: Anna Roncero López
A 1r Batx: Mariam El Ars Jannah
A 2n Batx: Diana Mbula Dioso

Enhorabona a tots, especialmente als alumnes de 1r ( Aina Rodríguez),  3r (Christian Roca) i 1r batx  (Mariam El Ars) per haver quedat classificats dins del 5% dels millors resultats de Catalunya.

Les proves Cangur (altrament dites International Mathematical Kangaroo o bé Kangourou sans frontières) és un concurs de matemàtiques que s’organitza en més de 30 països, amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès. La competició es porta a terme anualment el mes de març. Segons l’opinió dels organitzadors, les competències que es posen a prova en el Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el coneixement de fórmules.

La primera edició a Catalunya es realitzà l’any 1996 amb 1.000 alumnes i 100 escoles.

La prova consta de 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema. Els nois i les noies participants d’arreu d’Europa i d’altres països del món es plantegen els mateixos problemes i els han de resoldre en una hora i quart. Els enunciats dels problemes els ha preparat l’associació Le Kangourou sans Frontières.