BEQUES BATXILLERAT CURS 2021/2022

Ja està obert el termini per sol·licitar la beca per a estudis postobligatoris no universitaris. El termini finalitza el 30 de setembre de 2021. Des d’aquí podeu accedir al lloc web  per sol·licitar-la telemàticament.

Un cop tramitada heu d’imprimir el resguard de la sol·licitud i portar-lo a la secretaria del centre juntament amb:

– Fotocòpia DNI pares i de l’alumne

– Número de compte bancari del sol·licitant on es rebrà la beca (l’alumne ha de ser titular o cotitular del número de compte que s’ha de fet constar a la sol·licitud de beca)

-Altres documents que justifiquen les circumstàncies al·legades (família nombrosa, discapacitat,…)