ACLARIMENTS COMANDA/COMPRA LLIBRES D’ESO 2021/2022

Aclariments per fer la comanda de llibres d’alumnes d’ESO:

  • En quant a optatives, només la de francès té llibre i llicència digital. La resta d’optatives no tenen llibre. (Els alumnes de 1r d’ESO no tenen optatives). Els alumnes que van escollir l’optativa de francès i no saben si se’ls hi ha assignat, podeu contactar amb el centre.
  • Hi ha 2 packs de llicències digitals (Barcanova i Teide), s’han de comprar els dos. L’AMPA ens ha comunicat que resultava més econòmica aquesta opció que comprar les llicències digitals de llibres solts de cadascuna de les editorials.

Us recomanem que abans de fer la comanda mirar la notícia: llibres de text 2021-2022