COMUNICAT DEPARTAMENT EDUCACIÓ EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS

El Departament fa saber als centres educatius noves mesures de prevenció amb la finalitat de contribuir a la seva contenció:

El Departament insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc. (…)

Per llegir el comunicat sencer podeu fer-ho aquí.