Teoria i pràctiques sobre la matèria de sociologia de batxillerat.