Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Llibre digital de física de 2n de batxillerat. Curs de física amb les activitats que cal fer en el curs 2015-2016.

Espai de recursos de l'assignatura de ciències de la naturalesa de 2n d'ESO.

Aquest curs va adreçat als alumnes que cursen la Química de primer de Batxillerat Científico-tecnològic.

En aquest espai trobareu una sèrie de recursos interessants per la matèria de Física i Química