Recursos i activitats de l'assignatura de Ciències per al món contemporani de 1r de Batxillerat.

Dossiers de RECUPERACIÓ de les matèries PENDENTS de ciències experimentals.