Eleccions al Consell escolar de centre

Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis, etc.
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Quanta feina dóna?
El consell escolar fa una reunió al trimestre i ocasionalment 2 reunions addicionals en horari no lectiu.
Addicionalment alguna de les comissions que es constitueixen poden realitzar alguna reunió de treball addicional.

Quina és la durada del càrrec?
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Què passa si no puc ser-hi els quatre anys?
Res, s’activarà automàticament la renovació per al següent candidat que es va presentar fins a acabar el període.

Per què calen mares i pares pel Consell Escolar?
Tenim dos representants en el Consell Escolar i allà es debaten i es decideixen moltes de les qüestions importants: horaris, economia, funcionament,… I això aplica a les nostres filles i fills

Què he de fer si em vull presentar?
La presentació de candidats caldrà fer-la en la Secretaria del Centre segons les normes de la Generalitat. Totes les mares i pares d’alumnes es poden presentar, no hi ha cap requisit addicional.

Quan es farà la renovació?
El calendari electoral del 2018 publicat per la Generalitat és
Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
Votacions: entre els dies 26 i 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

L’AMPA us ofereix la possibilitat de publicitar totes les candidatures del sector pares i mares que vulguin així com ajudar a transmetre a les famílies sòcies aquelles informacions que els candidats desitgin compartir.