Help with Search courses

Available courses

Música de Guillem Cabeza

Curs destinat als alumnes de 3er d'ESO, per tal que aquests puguin reconèixer els valors emprenedors existents en situacions quotidianes i en diverses activitats professionals. Així mateix,es posa èmfasi en el coneixement dels itineraris formatius i professionals en base a partir de l'autoconeixement i recerca d'informació, usant les TIC.Matèria comuna de 3r ESO. Català

Proposta didàctica de l'assignatura de Tecnologia de 3r d'ESO

 
Autor/a:  Josep Gàlvez; Roser Cussó; Josep Dalmau; Anna Macià; Artur Coll; Rosanna Fernández

 LLENGUA CATALANA I LITERATURA de 3r d'ESO

Jordi Tàssies

Professora: Sara de Bladó

Es tracten els continguts sobre el tractament de la part d'imatge, so i vídeo.

Matemàtiques per 4t 

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 
 Autor/a: Sandra de Furundarena, Josep Gálvez, Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Informàtica 4t ESO

Professors:

Josep Galvez

Curs per l'alumnat de l'aula d'acollida

Professors:

Quim Tubert

Joana Esteve

LITERATURA CATALANA OPTATIVA DE BATXILLERAT

Jordi Tàssies

Filosofia 1r BATX

Professora: Lourdes Estrada

Professora: Marisa Escuer

Literatura Catalana (Opt. de modalitat) de Jordi Tàssies

 LLENGUA CATALANA de 2n de BATXILLERAT.


Jordi Tàssies

Professora: Marisa Escuer

Optativa de 4t ESO

Convivència i mediació de Maria Luisa Escuer

Aula d'autoaprenentatge adreçada al professorat que vol iniciar-se en la utilització del Moodle.Autor/a: Imma Barriendos Valls; Cristina Funes Sánchez; Jaume Aguadé López; Albert Bachiller Canal;Txus Panzano Casca
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Llàmines BWR

Navegació

Planeta Mar

Ésser Humà

Curs moodle per professorat de nivell inicial