Projectes de centre

PROJECTES D’INNOVACIÓ I MILLORA

Projecte PILE

Aquest projecte vol fomentar el coneixement de les llengües estrangeres entre els nostres alumnes. Al centre ofertem l’anglès com a primera llengua estrangera. També ofertem el francès des de 2n d’ESO i l’alemany desde 4t d’ESO.  Un dels punts forts del projecte és la utilització de l’anglès en matèries que no són lingüístiques: Ho fem especialment a 3r d’ESO i a les matèries de CCSS (100% hores), CCNN (30% hores), física i química (25% hores), matemàtiques (20% hores) a 4td’ESO informàtica (100% hores). També fem una Estada lingüística a Anglaterra i un crèdit variable preparatori.

Projecte de TREBALL COOPERATIUFOTO TREBALL COOPERATIU

Aquesta tècnica, que vol ensenyar a treballar en grup de manera efectiva, l’estem posant en pràctica des del curs passat. Creiem que és un valor i un procediment imprescindible per a la nostra societat. La majoria de feines necessiten del treball coordinat i complementat entre tots els treballadors, per tant, els nostres alumnes han de saber treballar en equip i cooperativament. 

 
Go-Lab

Projecte GO-LAB  

Programa de pràctiques promogut per la xarxa European Schoolnet que fa servir laboratoris virtuals o remots combinats amb la metodologia de d’aprenentatge per descobriment. Enguany es treballa a tecnologia i química de 4t d’ESO. Aquest projecte desenvolupa les competències digitals dels alumnes, treballa sovint en llengües estrangeres i alhora facilita la comprensió i l’accés a pràctiques que difícilment es podrien fer al laboratori de l’institut.                                                                                     

Projecte 

DSC_0081El programa mSchools és una iniciativa mixta pública-privada, impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA.  Els objectius del projecte són:  desplegar la competència digital avançada desenvolupant prototips d’aplicacions per a dispositius mòbils, potenciar les vocacions tecnològiques i promoure l’esperit emprenedor amb el recolzament d’experts.  Es desenvolupa a 4t d’ESO. Es porta a terme a l’assignatura d’Informàtica de quart, i consisteix en la programació i promoció d’un aplicació per a mòbil que solucioni un problema real proposat pels propis alumnes.    

 Projecte de ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

           FLL

Des de fa 3 anys estem fent una activitat  extraescolar  en horari de tarda sobre programació i robòtica. Aquest curs ens presentarem per tercera vegada a la competició de la FLL que es fa a Barcelona, participarem en la lliga Clautic i tornarem a fer la jornada de robòtica i programació d’Arenys de Munt. La programació es fa en Scratch i la robòtica fent servir les eines de la LEGO.

També hem començat a la tecnologia de 4t d’ESO el programa Impulsem la robòtica  que ens va proposar el Departament d’Ensenyament. Els alumnes van presentar el seu projecte a la Fira dels Projectes del Programa que es va fer al CosmoCaixa de Barcelona.

Projecte de MEDIACIÓ.20150223_154428
Programa de mediació per a la resolució de conflictes lleus. El programa vol fomentar la convivència, el diàleg, la cooperació i la responsabilitat . S’inicia al curs 2014-15 amb un curs de mediació dirigit per la tècnica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Els participants d’aquest curset de 40 hores poden ser alumnes, pares i professors, i seran els encarregats de fer de mediadors. Aquesta tasca pràctica començarà  al tercer trimestre.
llibres
Impuls de la lecturaPla de LECTURA.
L’objectiu fonamental d’aquest projecte és fomentar  la lectura com a eina formadora.  Actualment fem dues hores de lectura setmanal a 1r i 2n d’ESO. A partir del 3r trimestre el pla inclou fer una hora de lectura més  a la setmana en diferents matèries, desde 1r fins a 4t d’ESO. La lectura serà lliure, tot i que els departaments didàctics en farem diverses propostes. Els llibres es guardaran a l’aula.
Projecte ACTIVA’T
Aquest projecte vol potenciar la pràctica activa de l’esport a l’hora del 2n pati escolar. Organitzem competicions de bàsquet, futbol i esports alternatius. Aquest segon trimestre han sortit dos grups, el primer de batmington i el segon de futbol sala.
PROJECTES DE SOSTENIBILITAT
ESCOLA VERDA
Aquest curs estem iniciant les activitats formatives a nivell de professorat per esdevenir una Escola Verda. Al llarg del segon i tercer trimestre començarem amb xerrades, tallers i altres activitats per treballar la sostenibilitat, un valor que creiem essencial en la nostra societat.
Iniciarem les nostres activitats el dia 21 de març  -primer dia de primavera-  amb la plantada d’un arbre al pati de l’institut.  Les professores que portaran el projecte són: Agnès Molons, Aurora Martín i Lluïsa Costa.
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXTllibres
Des de fa 3 anys l’AMPA ofereix la possibilitat de reciclar els llibres de text i de lectura. Un alt percentatge d’alumnes s’acullen al servei afavorint l’accès a la cultura, estalviant diners  i recursos naturals.  Les famílies entregan els llibres usats a l’AMPA i aquesta retorna un altre llibre usat del nivell superior.
MANTENIMENT DE LES AULES
Fer que l’alumnat senti com a propi l’entorn de la seva aula i entengui que l’espai públic s’ha de cuidar entre tots perquè és de tots, és una tasca que ens sembla important treballar des del centre. Per això s’està fent de manera pilot un projecte de manteniment de les aules, amb encarragats de classe. El projecte s’ha d’extendre a tot el Centre al tercer trimestre.
PROJECTES D’EMPRENEDORIA
El projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya, la possibilitat d’impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d’ESO. Nosaltres hem pensat que es tracta d’un tema molt interessant alhora que necessari pels nostres joves, i és per això que l’hem inclós dins l’àrea d’emprenedoria.La peculiaritat del programa és que els tallers d’educació financera són impartits per voluntaris vinculats a bancs i entitats financeres (professionals en exercici o jubilats). Aquest programa d’alfabetització i educació financera s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals (OCDE), per tal de dotar a la ciutadania amb millors competències per a poder gestionar i augmentar els estalvis, i evitar, alhora, episodis de sobre endeutament i d’exclusió financera.
Les xerrades d’aquest curs han estat:
 • Administrant els Teus Diners (ATD)
 • Endeutar-se amb Seny (ES)
 • Inversió Intel·ligent (II)
 • Els dubtes quotidians d’en Jaume (DQJ)
 • Finances per a la Vida (FV)
LA NOSTRA EMPRESA
Es tracta del nostre projecte de recerca de 4t d’ESO. Es demana als alumnes que busquin una idea per a crear una empresa viable, i a partir d’aquesta proposta han de fer un pla d’empresa, un estudi de mercat, i una presentació final exposant les seves idees per a crear aquest negoci.
JUNIOR ACHIEVEMENT
Els alumnes de 1r de batxillerat a la modalitat d’economia participen a aquest projecte. Es tracta de fer una miniempresa amb els diferents càrrecs (director de finances, president, director de producció…), de vendre accions, i , naturalment de fabricar un producte o servei. Els alumnes han de vendre el producte i fer un balanç final de l’empresa. 
Malgrat ser petits negocis, les empreses que es munten són reals, amb inversions inicials o accions, vendes i beneficis.
ESTADA A L’EMPRESA
Matèria de modalitat del batxillerat. Aquesta matèria pot ser cursada al segon curs de batxillerat. Les avantatges que ofereix fer pràctiques en una empresa real són multiples. Els alumnes hauran d’adquirir un compromís i una responsabilitat similar al treball professional.  L’estada a l’empresa ajuda als alumnes a escollir el seu futur professional, i a posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de la secundària. Els ajuda a valorar  “in situ” la seva vocació.
PROJECTES D’ENTORN
PROGRAMA DE RADIO
RADIO 2
Programa realitzat amb la col·laboració de Radio Arenys de Munt. Es tracta d’un programa mensual que s’emet el primer dijous de cada mes a 2/4 de 8 del vespre. L’equip de redacció i d’edició està fet per alumnes coordinats pel professorat. Tractem temes relacionats amb l’institut i fem entrevistes a personatges interessants
BLOC O REVISTA DIGITAL
Programa que començarem al tercer trimestre del curs 2014-15.  L’equip de redacció, format per alumnes de tots els cursos, han de decidir  els temes a tractar a cada número editat.  La revista digital vol substituir la nostra revista escrita “El nou borinot”, fent una eina més actual, interactiva i participativa.
ESCOLA DE PARES
Enguany engeguem l’Escola de Pares, coordinada amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i que neix amb la voluntad de crear una comunitat  de pares més activa i integrada al Centre, i de ajudar a donar resposta als dubtes i necessitats que sovint es plantegen en l’educació dels fills.
Les trobades s’anuncien amb temps, normalment els dilluns o dijous al vespre. Estan obertes a tots els pares de l’Institut i dels cicles superiors de les escoles, però es preten tenir una comunitat de base estable per tal d’afavorir una interacció més rica i aplicable a la realitat entre les diferents famílies.
PLA D’ACOLLIDA

Programa destinat a ajudar als alumnes nouvinguts a integrar-se al centre. El departament d’orientació, juntament amb coordinació pedagògica s’encarregan de la seva aplicació.

PROJECTES D’ACCIÓ TUTORIAL
Projecte salut i escola
L’objectiu fonamental del projecte és millorar la salut dels adolescents a través de la promoció de la d’hàbits saludables, la prevenció de situacions de risc.  També intentem potenciar la coordinació entre els serveis educatius i els sanitaris. El programa consta d’una sèrie d’eixos d’actuació: la salut afectiva-sexual, els transtorns amb l’alimentació i el consum de drogues, tabac i alcohol. Es faran xerrades i tallers propiciant un entorn de discussió i reflexió. Els alumnes disposaran d’una hora quinzenal d’atenció per part de la infermera del CAP.
Projecte de prevenció del feixisme i del racisme
Aquest projecte neix com a conseqüència del viatge de fi de curs dels alumnes de 4t d’ESO on  visitaran el camp de concentració de Dachau, i, de la necessitat de l’educació del nostre alumnat en contra de fets i actituds racistes, xenofobes i feixistes, intentant la sensibilització i  la lluita , tant a nivell personal com social.  Es treballarà des de les àrees d’ètica, tutoria i alemany.
PROJECTES DE DIVERSITAT
PROJECTE SINGULAR RIERA
20150224_133305Els projectes singulars els ha impulsat el Departament d’Ensenyament des de fa molts anys, i nosaltres portem treballant amb ells des del curs 2004-05.  Els  alumnes del projecte RIERA podran fer pràctiques en empreses 3 dies a la setmana amb un total de 13 hores. A l’institut treballem especialment les matèries comunes: català, castellà, matemàtiques, anglès, educació física i tutoria, aconseguint que  la majoria dels alumnes obtinguin el graduat en secundària obligatòria i obrint així les portes a continuar els seus estudis de Formació Professional.
PIMProjecte d’Impuls i Millora
(PIM)
Aquest projecte va ser engegat pel Departament d’Ensenyament durant el curs 2013-14, però la majoria de centres ja el treballàvem des de feia uns quants anys. Es tracta de fer petits grups de no més de 12 alumnes, a les àrees de matemàtiques, llengües catalana i castellana amb alumnes de baix rendiment acadèmic i que no van obtenir bons resultas a les proves de competències bàsiques de 6è de primària.  L’objectiu del projecte és afavorir l’aprenentatge i l’adquisició d’aquestes competències que no assolides.
POTENCIEM LES  CIÈNCIES
20150218_100434   LABORATORI
Es tracta d’un projecte transversal des de 1r d’ESO i  fins a 2n de batxillerat on volem  motivar i potenciar el caràcter científic i  creatiu dels alumnes.
Participem en diversos concursos, proves i  cursets. En concret hi partcipem a “Fem mates” , “Estalmat”, “Proves Cangur”, “Problemes a l’esprint”, “Dissabtes de la física i  química”. També a les olimpíades de diverses matèries, al “Joves i Ciència” de la Fundació La Pedrera.  En general qualsevol concurs extern que creiem que motivarà  l’esforç i el treball a les matèries científiques.

 

 

En aquesta secció cada centre pot crear les pàgines necessàries per a descriure el seu projecte educatiu. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

 • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
 • Indicadors de progrés.
 • Concreció i desenvolupament dels currículums.
 • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
 • Projecte lingüístic.
 • Caràcter propi del centre, si n’hi ha.

Es pot incloure també en aquesta secció informació sobre les unitats i serveis especialitzats del centre (USEE, Aula d’Acollida, Aula Oberta, PIM…) així com altres documents que també formen part del projecte educatiu com ara: Projecte de Convivència, Pla d’Acció Tutorial, Pla TAC, Plans d’Acollida, Projecte d’Escola i Família, Comunitats d’Aprenentatge, etc.

També pot ser interessant fer referència a altres projectes i activitats que es duen a terme a l’escola, com ara: Escola verda, Educació per a la salut, Mobilitza’t amb la Informàtica, Pla de reutilització de llibres de text, Programes Erasmus+, Aprenentatge servei, Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), Revista de l’institut, Agenda 21…

Donada la diversitat de seccions possibles, s’ha cregut oportú no crear cap pàgina específica en la maqueta inicial, deixant a criteri del centre la decisió sobre la millor manera d’estructurar la descripció del seu projecte educatiu. En crear els apartats és important que la caixa Atributs de la pàgina tingui com a pare/mare “Projecte educatiu“, i que se seleccioni com a plantilla l’opció “Menú lateral“.