Consell escolar

 

ÒRGANS UNIPERSONALS
Director-president del Consell Escolar Joan Duran i Ferrer
Cap d’estudis: Anabel Martínez i Martínez
Secretària Montse Pujol i Caimel
 REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
M. Ángeles Garcia i Crespo
Anna Ros i Balagué
Joan Gahete Arias
Montse R. Fita
Miriam Farelo
REPRESENTANT AMPA
Dulce Díaz Cornejo
REPRESENTANTS PARES I MARES 
Sílvia Vázquez Marquès
Sara Roura Pons
Mònica Martori Valls
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Tònia Vila Paituví
REPRESENTANTS DELS ALUMNES
Tim Wilhelm
Lola Faulkner Miró
Georgina Penya Barrabés
REPRESENTANT DEL PAS
Miriam Prat