Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 15 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 21 de juny de 2019

Dies festius i de lliure disposició:

28 de setembre de 2018 (St. Miquel)

12 d’octubre de 2018 (Festa nacional)

1 de novembre de 2018 (Tots sants)

2 de novembre de 2018 (Dia de lliure disposició)

6 de desembre de 2018 (Festa nacional)

7 de desembre de 2018 (Dia de lliure disposició)

21 de gener de 2019 (St. Vicenç)

4 de febrer de 2019 (Dia de lliure disposició)

1 de maig de 2019 (Festa nacional)

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny de  2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 10 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 16:00h.) El servei de SAT és de 16:00 a 18:00h.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.