AJUTS DE MENJADOR CURS 21-22

Us compartin el llistat d’ajuts de menjador escolar. Heu de buscar al vostre fill/a per l’IDALU, recordeu que aquest és el número d’identificador de l’alumne. LLISTAT D’AJUTS DE MENJADOR

Des de l’Ajuntament ens indiquen que us fem arribar la següent informació:

Els expedients que al llistat apareixen en color verd ja s’han enviat al Consell Comarcal per resoldre incidències.

Us recordem que tal com indiquen les bases de la convocatòria els dies de compactacions han d’estar repartits durant tot el curs escolar, i per tant, s’ha de fer ús del servei totes les setmanes del curs. Aquest curs l’ajuda és d’un 70% i per tant, el nombre de dies que tindran dret la família si compacta l’ajut serà proporcional a aquest percentatge.

El servei s’ha d’utilitzar alternant setmanes de 3 dies i setmanes de 4 dies, fins un màxim de 123 dies, per aquell alumnat amb ajut atorgat amb data inici de curs, l’alumnat amb un ajut atorgat un cop iniciat el curs escolar, el nombre de dies compactats serà proporcional als dies d’ajut concedit.

No és possible fer ús del servei 4 o 5 dies a la setmana fins exhaurir els dies de drets ajuts compactat i, no fer ús del menjador la resta de setmanes del curs.

Serà imprescindible que les famílies dels alumnes ho comuniqueu a l’escola mitjançant aquest document (model comptactació).

Si voleu desestimar l’ajut, caldrà que ompliu el següent document i el porteu a l’escola. (document de renúncia).

El dispositiu d’atenció a les incidències vinculades amb les beques menjador serà telefònic, els números de telèfons habilitats són els següents:

o   627 071 076

o   630 788 458

o   637 831 003