Notícies del lloc

Escola
Benvinguts al moodle de l'Escola La Vila Palamós
by Administrador/a b7002569 - Tuesday, 8 April 2014, 9:31 AM
 

moodle2.jpgEl Moodle 2.0 de l'Escola La Vila de Palamós és un EVA un entorn virtual d'aprenentatge. Està pensat per ser un espai més d'un entorn d'ensenyament-aprenentatge i de treball de l'alumne i el mestre. Una aula virtual.

Els EVA permeten al/a la mestre/a presentar tota mena de materials educatius ...

Read the rest of this topic
(122 words)