Declaració de l’Escola Gaudí

El Claustre, l’AMPA i el personal divers de l’Escola Gaudí defensem els principis de l’escola pública catalana, l’escola que defensa els drets fonamentals, els drets humans, socials i democràtics.