Equip docent

EQUIP DIRECTIU
ETAPA INFANTIL
CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
ENGLISH TEACHERS
MUSIC TEACHERS
EDUCACIÓ FÍSICA
SIEI
EDUCACIÓ ESPECIAL
PAS 

 

P3A Marta Torres

P3B  Maribel Domínguez

P3C Júlia Balart

P4A Marta Justo

P4B Anna Ventura

P4C Verònica Molpeceres

P5A  Ester Rodríguez

P5B Mª Àngels Trimiño

P5C Mariana Jariego

TEI: Maria Rodríguez 

Reforç: Eva Montsant/Laura Sobrino, Rosa Maria Berbis i Remei Garcia

1rA Margarita Cano

1rB Montserrat Ventura

1rC Isabel Ferré

2nA Anna Mestres

2nB Mireia Clotet

2nC Encarna Sánchez

3rA Alicia Sanjurjo

3rB Olga Santoro

3rC Anna Vilardell

4tA Elena Tur

4tB Aida Tena

4tC Xavi López

5èA Susana Rodríguez

5èB Cisco Garcia

5èC Verònica Ramírez

6èA Blas Través

6èB Sergi Sànchez

6èC Xavi Gil

Música: Ruth Pleguezuelos i Sammy Planes

Anglès: Anna Mestre, Ana Reyes, Laia Piquet i Montse Jerónimo

Educació Física: Joan M. Rojano i Òscar Gómez

Educació Especial: Marta Catalan, Cecília Ranchal i Sílvia Fresneda

Tutora SIEI: Esther Bautista

Educadora SIEI: Cesca Fitó

Equip Directiu

Directora: Ana Durango/ Cap d’estudis: Montse Jerónimo/ Secretari: Joan M. Rojano

PAS

Administratiu: David Garcia

Conserges: Rosana Correa i Jaume Rovira