Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances i dies festius

Festiu 12 de octubre

Festiu 1 de novembre

Festiu 6 de desembre

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 15 de abril al 22 de abril setmana santa

Festiu 1 de maig

A partir del 22 de juny de 2019

Dies de lliure disposició:

2 de novembre de 2019

7 de desembre de 2019

1 de març de 2019

4 de març de 2019

Jornada intensiva:

21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny de   2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 10 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.