Per qualsevol dubte contacteu amb la direcció del centre:

podeu escriure al correu electrònic 

b7008298@xtec.cat

També podeu trucar al telèfon 972232127