Escola d’Arts Escèniques de Manresa

Es comunica que l’EAEManresa realitza la suspensió de les classes

per causa del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19,

així com els tràmits i procediments del centre, que es reprendran quan el Reial decret,

i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

Reial Decret 463/2020, del 14 de març de 2020.

 

 

Els estudis professionals d’arts escèniques arriben a la Catalunya Central