Equip directiu

 

Càrrec Professorat  horari d’atènció
Directora Carme Planes Dilluns  17:30
Cap d’estudis Marisa Mañas Divendres 9:00
Coordinadora pedagògica Marta Molins Dimecres 16:00
Secretària Acadèmica Alfonsa Rius Dilluns 10:00