Espai de comunicació i treball amb els famílies.

Espacio de comunicación y trabajo con las familias.


 • 28 de novembre de 2018: “Autonomia personal: transport públic”. Importància del transport públic en la seva autonomia. Estratègies i recursos que faciliten la utilització del bus metro, etc.
 • 27 de febrer de 2019: “Adolescència, sexualitat i autoestima ”. En aquest taller compartirem neguits i pensarem plegats com respondre davant les noves experiències que el vostre fill/a està començant a viure.
 • 27 de març de 2019: “Adolescents a les xarxes socials: afavorir la responsabilitat i prevenir alguns problemes”. En aquest taller pensarem plegats procediments que afavoreixin que els vostres fills/es puguin fer un ús responsable de les xarxes socials.
 • 21 de novembre de 2018: “Tecnologia. Llibres en PDF, com els utilitzem?”. En aquest taller reflexionarem sobre l’ús dels llibres en format PDF i descobrirem què podem fer per adaptar un llibre en aquest format.
 • 20 de febrer de 2019: “Autonomia personal: monedes i bitllets”. Estratègies que ens ajudaran a reconèixer les monedes, bitllets, organitzar el moneder, etc. per tal d’iniciar als nois/noies en activitats de compres.
 • 20 de març de 2019: “De la primària a la secundària. Com ajudar els fills/es a afrontar el canvi d'etapa educativa”. En aquest taller pensarem estratègies per ajudar als vostres fills/es a afrontar el canvi d’etapa educativa.
 • 14 de novembre de 2018: “Utilització de la tecnologia en el cicle mitjà d’Educació. Com comencem amb les eines tiflotècniques? ”. En aquest taller descobrirem estratègies d’utilització de les eines tiflotècniques (magnificació, veu, línia braille, etc.) i qüestions que són importants que els pares tingueu en compte quan utilitzeu la tecnologia amb els vostres fills.
 • 13 de febrer de 2019: “Contes per educar les emocions”. En aquest taller descobrirem com els pares a través dels contes podeu educar de manera positiva les emocions i els sentiments dels vostres fills i filles. El conte com impulsor de la relació i del desenvolupament de la intel·ligència emocional de l’infant.
 • 10 d’abril de 2019: “Autonomia personal: tècniques de desplaçaments”. Volem parlar i reflexionar sobre com es pot millorar l’eficàcia i seguretat en els desplaçaments dels vostres fills amb ceguesa o baixa visió, mitjançant la utilització de tècniques específiques.
 • 7 de novembre de 2018: “Autonomia personal”. Us proposem un espai de reflexió en el qual, puguem parlar i experimentar amb vosaltres activitats de la vida diària relacionades amb la higiene. Treballarem plegats i parlarem d’habilitats, recursos, estratègies i actituds que poden afavorir que els vostres fills/es puguin ser cada dia una mica més autònoms.
 • 6 de febrer de 2019: “ Tecnologia en el cicle inicial d’Educació Primària. Juguem i aprenem amb l’ordinador o amb la tauleta”. En aquest taller descobrirem jocs i qüestions que són importants que els pares tingueu en compte quan utilitzeu la tecnologia amb els vostres fills.
 • 3 d’abril de 2019: “Jugar, aprendre i compartir. L’esport com a eina educativa ”. En aquest taller parlarem de la importància del desenvolupament motriu dels vostres fills/es, tant en l’àmbit de la salut i l’autonomia, així de com gaudir del temps d’oci.
 • 27 de novembre de 2018: “L’emocionant camí cap a l’autonomia” Us proposem continuar amb aquest espai de reflexió, en el qual puguem parlar i treballar plegats habilitats, recursos, estratègies i actituds que poden afavorir que els vostres fills/es vagin adquirint autonomia en aquells aspectes que en aquestes edats ja poden començar a desenvolupar.
 • 12 de febrer de 2019: “Tot sona”. Us proposem un espai lúdic i pedagògic, en el qual, famílies i professionals compartirem i donarem a conèixer repertori de cançons, danses i audicions per il·lustrar els diferents aprenentatges que s’hi poden associar.
 • 14 de maig de 2019: “Juguem plegats?” En aquest taller reflexionarem sobre la importància del joc en el desenvolupament global dels infants. Buscarem estratègies per potenciar-ne l’ús en l’àmbit familiar. Descobrirem alguns dels jocs/joguines que hi ha al mercat i ens inventarem maneres senzilles de poder adaptar-ne més amb l’objectiu de facilitar l’emergència d’espais lúdics compartits amb els vostres fills/es.

Informacions diverses i comunicacions a les famílies.