Available courses

ESPAI de seguiment de les pràctiques del COMPETIC 2

Competències TIC Inicial

Mòdul GES 1- Educació per a la Salut- 1r. Trimestre

En aquest mòdul definirem què és literatura i veurem els grans gèneres literaris.

Mòdul de Matemàtiques del GES - 2, segon trimestre.

Mòdul de Física del GES - 2, segon trimestre.
Curs de Matemàtiques del 1r. Trim. del 2n del GES
Mòdul de GEOLOGIA i BIOLOGIA del GES 2 - 1r. Trimestre

Castellano 3