Preinscripció pel curs 2017-2018

Per formalitzar el tràmit, durant el període de preinscripció, es necessari portar fotocopia del document d’identitat (DNI, NIE o passaport), en el cas de portar passaport serà necessari portar també l’empadronament. Si es vol accedir al programa de GES (Graduat d’Educació Secundària) o algun dels cursos de Preparació per Prova d’Accés cal, a de més, portar algun document que acrediti el nivell acadèmic (títol o expedient acadèmic).

Un cop finalitzat el període de preinscripció se sortejaran les places, aquelles persones que no l’obtinguin passaran a formar part de la llista d’espera. La llista d’espera es farà servir per cobrir les vacants a partir de la finalització de la matrícula. Durant la primera quinzena de juliol es publicaran les diferents llistes d’admesos i d’espera. A continuació teniu una relació de les dates relatives al procés de preinscripció i admissió:

  • Període de orientació a partir del 22 de maig.
  • Període de preinscripció del 19 al 27 de juny.
  • Publicació de llista de sol·licituds provisional: 4 de juliol.
  • Sorteig: 5 de juliol del 2017 a les 13h.
  • Reclamacions: del 4 al 6 de juliol de 2017.
  • Publicació de la llista de sol·licituds definitiva: 7 de juliol.
  • Publicació de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 12 de juliol.
  • Matricula dels alumnes admesos: de l’1 al 8 de setembre.
  • Matricula alumnes llista d’espera: a partir del 12 de setembre (portar fotografia mida carnet per a la matricula).