Preinscripció pel curs 2017-2018

Per formalitzar el tràmit, durant el període de preinscripció, es necessari portar fotocopia del document d’identitat (DNI, NIE o passaport), en el cas de portar passaport serà necessari portar també l’empadronament. Si es vol accedir al programa de GES (Graduat d’Educació Secundària) o algun dels cursos de Preparació per Prova d’Accés cal, a de més, portar algun document que acrediti el nivell acadèmic (llibre d’escolaritat, títol o expedient acadèmic).

Un cop finalitzat el període de preinscripció se sortejaran les places, aquelles persones que no l’obtinguin passaran a formar part de la llista d’espera. La llista d’espera es farà servir per cobrir les vacants a partir de la finalització de la matrícula. Durant la primera quinzena de juliol es publicaran les diferents llistes d’admesos i d’espera. A continuació teniu una relació de les dates relatives al procés de preinscripció i admissió:

  • Període d’orientació per a la prescripció del 25 de maig al 25 de juny.
  • Matricula: primera setmana de setembre.